Referencer

Referencer

Hundested Varmeværk :

Kontraktforhandlinger om overtagelse af E2´s K/V værk.

Projektforslag til 6 MW træflisvarmeværk

Projektering og styring af ombygning af varmeværk samt nedlægning af gamle varmeværk.

Projektforslag til etablering af 14.500 m2 solvarme

Miljøgodkendelse

Udarbejdelse af kontrakt ved indkøb af stor varmepumpe til

Projektforslag samt licitation og styring af projekt over etablering af fliskedelanlæg

Udbudsmateriale til indkøb af energimålere.

Diverse hydrauliske beregninger af ledningsnet.

Projektering og etablering af boosterpumper i nettet.

Implementering af incitamentstarif.

Etablering af 6 MW elektrisk varmepumpe med tilhørende bygningskonstruktion, herunder projektering udarbejdelse af miljøgodkendelse, udarbejdelse af projektforslag, samt indhentning af byggetilladelse. Efterfølgende at være projektleder og sikkerhedskoordinator på projektet.

I projektet indgår også projektering og udførelse af 10 kV7700V spændingsforsyning.

 

Gilleleje Fjernvarme

Projektering og samt udførelse af nedlægning af gamle olieværk i centrum samt omlægning af forsyningsledninger.

Projektering og styring af varmeværkstilbygning samt etablering af 5,5 MW træflisvarmeværk med tilhørende reservelast på Fiskerengen.

Projektering og udførelse af udvidelse af varmeforsyningsområder : Kringelholm, Bauneager, Husmansvejen samt flere større udvidelser i tilknytning af forsyningsområdet.

Projektforslag over fjernvarmeforsyning af Bauneager.

Udførelse af renovering af ledningsnet i større områder af byen samt etablering af boosterpumper med tilhørende projektering.

Udførelse af rørmontage flere steder og specielt udstykninger på Kringelholm.

Etablering af stikledninger i forskellige områder i byen

Beregninger af energibesparelser under energispareordningen

Udarbejdelse af prisberegninger for transport og flisning af stammer.

Opstilling af forskellige scenarier for udfasning af olie som spidslast med bl. a. elkedler.

 

Græsted varmeværk

Udbudsmateriale rørindkøb

 

Hornbæk Fjernvarme

Udkast til projektforslag over etablering af træflisanlæg

Ledningsregistrering

Hydrauliske beregninger af ledningsnet

Projektering af udvidelser

Udført rørmontage nogle steder

Projektforslag over udvidelse samt muligheder for anvendelse af træflis

 

Meløse -St.Lyngby Energiselskab

Løsningsforslag vedr. tilslutning af gartneri

Udført totalentrepriser ifm etablering af stikledninger

 

Bornholms Regionskommune

Udarbejdelse af varmeforsyningsplan for hele øen i 2007

Varmeforsyningsplan i 2013 mht. etablering af fjernvarme specielt i klippebyerne.

 

Nexø Halmvarmeværk

Projektforslag over etablering af fjernvarme i Balka- Snogebæk

Rådgiver på udførelsen af projektet.

 

Vestbornholms Varmeforsyning

Udarbejdelse af projektforslag over fjernvarmeforsyning af :

Hasle, Nyker, Sorthat – Muleby, Pedersker og Rø

Rådgiver på opførelse af halmvarmeværk

Udførte rørmontagen i Hasle, Nyker og Sorthat – Muleby samt transmissionsledningerne fra Hasle til Muleby og videre fra Muleby til Nyker.

 

Bornholms Forsyning efter maj 2016  Bornholms Energi og Forsyning

Optimering af Klemensker Halmvarmeværk.

Projektering akkumuleringstank i Lobbæk

Projektforslag på ophævelse af tilslutningspligt i lobbæk

Beregninger af scenarier ved aftagelse af varme fra kommende biokraftanlæg

Udarbejdelse af projektforslag samt projektledelse af etablering af fjernvarme i byerne : Aakirkeby, Nylars og Vestermarie.

Projektering og projektstyring af transmissionsledning mellem Lobbæk og Aakirkeby med tilkobling af biokraftværk.

Projektering og projektledelse af opførelse af flisvarmeværk i Aakirkeby til forsyning af ovennævnte byer.

Udarbejdelse af projektforslag samt projektledelse af etablering af fjernvarme i byerne Østerlars, Østermarie og Gudhjem .

Projektering og styring af opførelse af halmvarmeværk i Østerlars til forsyning af ovennævnte byer

Nedlæggelse af Lobbæk Varmeværk og overgang til pumpestation.

Projektforslag over etablering af fjernvarme i Allinge, Sandvig, Sandkaas og Tejn med tilhørende varmeværk.

Projektforslag til varmeforsyning af Svaneke, listed og Aarsdale med tilhørende transmissionsledninger fra Nexø Halmvarmeværk

Rådgiver på udvidelsen af Nexø Halmvarmeværk med en 12 MW halmkedel med absorptionsvarmepumpe.

Udarbejdelse af projekt hvor Hasle, Klemensker og Allingeområdet bindes sammen med transmissionsledninger således at Klemensker Halmvarmeværk kan udfases og hele området forsynes fra Hasle Varmeværk.

Beregninger på scenarier med anvendelse af solvarme i varmeforsyningen.

Projektering og etablering af elkedler på 2,5 MW på Østerlars Varmeværk

Projektforslag på fjernkøling til TV2 Bornholm fra Aakirkeby Flisvarmeværk

Rådgiver på udvidelsen af Hasle Varmeværk med en 12 MW træfliskedel med elektrofilter og absorptionsvarmepumpe.

Beregning af energibesparelser under energispareordningen.

 

Rønne Vand og Varme

Projektforslag på 5 MW spidslastværk med kombineret varmepumpe og træfliskedel

Projektforslag på 30 MW kombineret varmepumpe og træflisvarmeværk.

 

Sydfalster Varmeværk

Projektering af boosterpumpe ved Hasselø

Projektforslag til udvidelse af forsyningsområde

 

Rødby Varmeværk

Projektering af boosterpumpe

 

Holte Fjernvarme

Varmeplan samt projektforslag for udvidelse af forsyningsområde